Pracovní postup

imag0464.jpg
imag0572.jpg
20190713_103625.jpg
vestud.jpg
20200511_180121.jpg
20181009_160926.jpg
10778.jpg
  1. Postavíme konstrukci nad studnu s el. vrátkem.
  2. Spustíme čerpadlo a vyčerpeme vodu na přilehlý pozemek.
  3. Do studny je spuštěn 1 pracovník, který ručně vybírá kaly a jiné věci ze dna studny. Současně se odčerpává přitékající voda.
  4. Po vybrání dna se nasype filtrační písek (plavený štěrk).
  5. Následně se myje celá studna skruže vysokotlakým čističem WAP.
  6. Pak se zkontrolují a utěsní horní spáry (skruží), aby nepřitékala povrchová voda.
  7. Dále následuje desinfekce skruží od vrchní části po dno.
  8. Studna se znovu vyčerpe a umyje se nadzemní část studny.

Práce trvá od 4 do 7 hodin, dle hloubky a znečištění.

Studny neprohlubujeme, čištěním se ale obvykle dno o něco sníží.